Kategórie «WiFi hotspoty»

Bezplatný internet cez WiFi pre notebook alebo počítač

Ahoj!Dnes je to malý hack - poďme si povedať, ako získať zadarmo WiFi internet pre notebook alebo počítač do domácnosti. Okamžite predvídam vaše otázky - o tom, ako distribuovať WiFi z počítača, ktorý už má internet, som hovoril v článkoch raz a dvakrát. Tu si povieme, či nemáte internet vo svojom dome alebo byte vôbec, ale chceme ho získať zadarmo.Choď!Internet zadarmo - ktor

Konfigurácia mosta WiFi medzi dvoma smerovačmi Pharos TP-Link a všadeprítomnosťou

Dnes sa chcem dotknúť témy pouličného smerovača a bezdrôtového wifi mosta, o ktoré je medzi mojimi čitateľmi veľmi veľký záujem. Menovite vás pravidelne zaujíma, ako vytvoriť bezdrôtové spojenie medzi dvoma vzdialenými budovami, napríklad medzi kanceláriou a skladom, medzi dvoma bytmi v rôznych obytných budovách alebo medzi súkromnou chatou a garážou pripojením dvoch smerovačov? Odpoveď je, že musíte nakonfig